•*¨*•❤ I will be waiting ❤•*¨*•

posted on 07 May 2011 16:25 by akiharu

 

•*¨*•❤ I will be waiting ❤•*¨*•
ยังรอคอยเธอเสมอ
 

 ร อ

 

...เป็นเรื่องที่ทรมาน ...

โดยเฉพาะ...การรอคอยที่จะกลับมาพบกัน 

หรือรอคอยใครสักคน ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

 

 

ยิ่งรอ...ยิ่งเหมือนเข็มนาฬิกาเดินช้าเท่าตัว

จากเวลาที่นานอยู่แล้ว ก็ดูเหมือนยิ่งนานกว่าเดิม

 

 

และการดำเนินชีวิต ระหว่างการรอคอยนั้น

ก็มีตัวแปรมากมาย ที่จะทำให้คนเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะ

เพราะทุกคนมีพื้นฐานความเหงา และโดดเดี่ยวอยู่ในตัวเอง

. . . พอๆ กับความอ่อนไหว...

 

 

 

edit @ 7 May 2011 16:45:25 by ainekokiss

edit @ 7 May 2011 16:46:54 by ainekokiss

edit @ 7 May 2011 16:47:57 by ainekokiss

 

 พอดีว่าเล่นfacebookแล้วไปเจอคนใช่รูปประจำตัวเป็น....

|
|
|

V

รูปเนี๊ยะอะ...

 

เราว่า ออกแนว ติดเลท ไปหน่อยนะ

แต่ก็ฮามากกกก

(ไม่รู้ว่า...ลัทธิบร๊ะเจ้า อาเบะ กันอ๊ะป่าวอ๊ะเนี่ย  ???) 

edit @ 24 Apr 2010 00:04:32 by akiharu

edit @ 24 Apr 2010 00:28:33 by akiharu

edit @ 24 Apr 2010 00:56:23 by akiharu

 

บทที่1 

แดนแห่งความตาย

พอข้ามพ้นอุโมงค์ก็เจออุโมงค์

แล้ว...พอข้ามอุโมงค์นั่นไปก็ยังเป็นอุโมงค์อีก

พอข้ามอุโมงค์นั่นไปก็ยังคงเป็นอุโมงค์เช่นเดิม

ชีวิตของฉันไม่ว่าจะไปถึงไหนๆ

ยังไงก็มีแต่อุโมงค์ตลอด พอข้ามอุโมงค์ก็ยังเป็นอุโมงค์

edit @ 23 Apr 2010 23:03:59 by akiharu

edit @ 23 Apr 2010 23:05:42 by akiharu

edit @ 23 Apr 2010 23:07:04 by akiharu